Prezidentas Valdas Adamkus ėjo pareigas 1998-2003 m. ir 2004-2009 m.

1997 metais A. Brazauskui paskelbus, kad jis nesieks antrosios prezidento kadencijos, dėl vietos Daukanto aikštėje užvirė rimta kova. Posto siekti nusprendė buvęs pirmasis atkurtos Lietuvos generalinis prokuroras A. Paulauskas (gavęs ir A. Brazausko palaikymą), Tėvynės Sąjunga iškėlė, žinoma, V. Landsbergį, rinkimuose taip pat dalyvavo dar ne vienas žymus veikėjas. Tačiau liberalioji visuomenės dalis susivienijo aplink išeivį, „amerikoną“ Valdą Adamkų. Kas gi buvo šis žmogus, atsisakęs ramaus gyvenimo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pasiryžęs tapti Lietuvos vadovu?

Laisvės užaugintas

Valdas Adamkus (Voldemaras Adamkavičius) gimė dar 1926 m. Kaune, valstybės tarnautojų šeimoje (tėvas – dar ir Nepriklausomybės kovų dalyvis), taigi, Nepriklausomą Lietuvą Valdas matė savo akimis. Antrojo pasaulinio karo metu jaunuolis jau dalyvavo antinacinėje rezistencijoje, o artėjant Raudonajai Armijai, su šeima jau pasitraukęs iš Lietuvos, grįžo, nusprendęs kovoti su bolševikais Tėvynės apsaugos rinktinės gretose. Tačiau rinktinė buvo sutriuškinta (vokiečiai neapsiplunksnavusius jaunuolius metė prieš reguliarias sovietų armijos dalis). V. Adamkui pavyko pabėgti – pasislėpus po traukiniu transportuojamu tanku. Tolesnis jo kelias ėjo per perkeltųjų

asmenų stovyklas Vokietijoje, kuriose jis ir mokėsi, ir sportavo, dalyvavo Pavergtų tautų olimpiadoje Niurnberge, nešė Lietuvos vėliavą, tapo olimpiados rekordininku. Vokietijoje taip pat sutiko savo gyvenimo meilę ir būsimą žmoną – Almą.

Už jūrų marių

Blėstant viltims, kad Lietuva išsivaduos, 1949 m. persikėlė į JAV. Likimas būsimą prezidentą mėtė šen ir ten: teko padirbėti juodadarbiu automobilių pramonėje, tarnauti kariuomenėje, imtis politikos (tapo Respublikonų partijos nariu). JAV Valdas Adamkus baigė Ilinojaus universitetą, vėliau pradėjo darbą JAV Aplinkos apsaugos federalinėje agentūroje, ir ten iškilo iki aukštų pareigų. Niekada nepamiršo ir lietuvybės reikalų – 1967 m. jis buvo išrinktas liberalaus išeivijos kultūrinio sąjūdžio „Santara Šviesa“ pirmininku, vėliau net nupirko sodybą „Tabor Farm“, kurioje buvo rengiami organizacijos sąskrydžiai. V. Adamkaus darbas JAV turėjo dar vieną didelį privalumą: jis galėjo su delegacijomis lankytis SSRS, ir net okupuotoje Lietuvoje, be privalomo pataikavimo okupantams. Tad pirmą kartą po pasitraukimo jis į Lietuvą užsuko dar 1972 metais – deja, Tėvynę rado parklupdytą, prigąsdintą, sovietizuotą ne tik kolūkiais, bet ir žmonių dvasia. 

Kova iki galo

Lietuvai stojus į kovą dėl Nepriklausomybės, Valdas Adamkus čia tapo nuolatiniu svečiu, o 1993 m. jis jau vadovavo Stasio Lozoraičio, metusio iššūkį A. Brazauskui prezidento rinkimuose, štabui. Tad atėjus naujiems Prezidento rinkimams dalis visuomenės ėmė vėl dairytis į išeivius, ieškodami sovietmečiu prarastos Lietuvos dvasios. Nesunku suprasti kodėl: V. Adamkus imponavo ne tik inteligentiškumu, bet ir patirtimi JAV valstybės tarnyboje bei tarnyste lietuvybės reikalui. Tačiau kelias į Prezidento rūmus ėjo net per teismus. Nors V. Adamkus palaikė labai glaudų ryšį su Lietuva net okupacijos metais, Konstitucijos reikalavimas dėl nuolatinio gyvenimo Lietuvoje buvo kliūtis.

Ir dar ilgai po rinkimų V. Adamkaus oponentai prikišdavo, kad Lietuvoje gyveno tik jo šlepetės. Rinkimų kova taip pat buvo labai atkakli, ir antrame ture V. Adamkus aplenkė A. Paulauską vos 0,70 procento! 

Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos šūkis buvo laisvas žmogus, atvira visuomenė ir stipri valstybė. Lietuva pirmą kartą turėjo prezidentą, kuris ne bandė tapti vakariečiu, o buvo vakarietis nuo kostiumo iki patirties. 

Viltasi, kad V. Adamkaus prezidentavimas atneš į Lietuvą ir daugiau vakarietiškos politikos tradicijų: skaidrumo, bendruomeniškumo, modernumo. Tačiau Lietuva tuo metu turėjo ir labai rimtų problemų: prasidėjo 1998 m. Rusijos ekonominė krizė, stipriai aplamdžiusi ir Lietuvos ekonomiką. 1999 m. ištiko „Mažeikių naftos“ privatizavimo istorija, įžiebusi Rolando Pakso žvaigždę. V. Adamkui pabandžius paremti „naujosios politikos“ – liberalių jėgų – koaliciją, šios jėgos netruko išsiskirstyti. Nepaisant politinių perturbacijų valstybės viduje, Lietuva sparčiai judėjo eurointegracijos keliu: 2000 m. prasidėjo derybos dėl stojimo į ES, milžiniškas teisės derinimo procesas, lygiagrečiai Lietuva ruošėsi prisijungti prie NATO. Nors prezidento vaidmuo daugeliu atvejų išliko ceremonialus ir pirmiausia skirtas atstovauti Lietuvai užsienyje, tačiau Valdas Adamkus ne kartą tarė žodį ir vidaus politikos klausimais, kartais gana aštriai susikirsdamas su valdančiomis daugumomis – dešiniosiomis ir kairiosiomis. Lietuva taip pat įprato matyti V. Adamkų ne vieną – įgijome „pirmąją šalies ponią“ (ar damą) – Almą Adamkienę, kas iki tol nebuvo įprasta.

Nenuilstantis Prezidentas

2003 m. Valdas Adamkus siekė antrosios kadencijos, bet antrajame ture jį nugalėjo R. Paksas. Neilgam – 2004 m. R. Paksą pašalinus iš prezidento posto dėl apkaltos, V. Adamkus antrą kartą laimėjo prezidento rinkimus (šįsyk nugalėdamas K. Prunskienę) ir vadovavo Lietuvai iki pat 2009 m. Antroji V. Adamkaus kadencija taip pat nebuvo rami – tuo metu pradėjo kaisti ir tarptautinis klimatas: 2004 m. V. Adamkus tarpininkavo derybose Ukrainoje tarp „Oranžinio Maidano“ protestuotojų ir V. Janukovyčiaus, 2005 m. Prezidentas atsisakė V. Putino kvietimo dalyvauti Maskvoje pergalės prieš nacistinę Vokietiją parade (tuoj pat buvo apkaltintas, kad kovojo „anoje pusėje“), o 2008 m., Rusijai pradėjus karą su Gruzija (Sakartvelu), Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos prezidentai bei Latvijos ir Estijos premjerai skrido į Tbilisį palaikyti Sakartvelo, kuriam buvo iškilusi reali okupacijos grėsmė.

Tuo tarpu Lietuvoje didelis ekonomikos pakilimas, deja, buvo sugriautas 2008 m. pasaulinės finansų krizės. 2009 m. valstybės vairą iš Valdo Adamkaus perėmė pirmoji Lietuvos prezidentė – Dalia Grybauskaitė. Tačiau net ir baigęs kadenciją, V. Adamkus išliko (ir išlieka), atsižvelgiant į garbingą amžių, aktyvus Lietuvos gyvenimo dalyvis. Šiuo metu jam – devyniasdešimt vieneri, bet štai dar rugsėjo 3 d. jis sveikino „Dainorėlių“ mokyklos pirmokus.

Koks Valdas Adamkus išliks istorijoje? Etiškas, liberalus, siekiantis bendrybės, elegantiškas. Jam tekusio prezidentavimo laiko iššūkiai nebuvo kritiniai, ir pasaulis atrodė geresnis.

Teksto autorius Justinas Žilinskas

Atėnų olimpiadoje Lietuva nugalėjo JAV „Svajonių komandą“

Kompiuterių ekranuose atsirado Google.com

Lietuvoje:

Lietuva įsitvirtino Europos Sąjungoje / pirmoji ledi Alma Adamkienė įsteigė labdaros fondą, skirtą padėti vaikams / pirmą kartą Lietuvoje lankėsi JAV prezidentas / K. Sabaliauskaitė debiutavo istoriniu romanu „Silva rerum“ ​/ startavo Vilniaus ​Knygų mugė​ / ​D. Grybauskaitė paskelbta ​ES ​​Metų komisare / gimė „bohemiečiai“ – dirigento G. Rinkevičiaus, režisierės D. Ibelhauptaitės ir kostiumų dailininko J. Statkevičiaus – kūrybinio bendradarbiavimo vaisius.​ ​

Tuo tarpu pasaulyje:

Ukrainoje vyko oranžinė revoliucija – nuverstas V. Yanukovych / B. Clinton įsivėlė į sekso skandalą su M. Lewinsky / atsirado ir išpopuliarėjo Crocs batai / Apple pristatė iMac kompiuterius ir iPhone telefonus / Al Qaeda teroristai nuvertė Niujorko bokštus dvynius​ / žmonių populiacija žemėje peržengė 6 mlrd.

logo

EZCO | Visos teisės saugomos © All rights reserved